Uvjeti korištenja za Elegance Blossom

Saznajte Svoj Broj Anđela

Pristupom web stranici na adresi Elegance Blossom, koja se nalazi na kozel-bier.at, prihvaćate da vas obvezuju ovi Uvjeti korištenja, svi primjenjivi zakoni i propisi te se slažete da ste odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona.

Prava intelektualnog vlasništva

Sav sadržaj na ovoj web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, slike, logotipe i digitalna preuzimanja, vlasništvo je Elegance Blossom i zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Ponašanje korisnika

Od korisnika se očekuje odgovorno korištenje web stranice te poštivanje prava i dostojanstva drugih. Korisnici su suglasni da neće koristiti web stranicu u nezakonite svrhe, te da će se pridržavati svih relevantnih zakona i propisa tijekom korištenja web stranice.

Odricanje

Materijali na web stranici Elegance Blossom dostupni su 'kakvi jesu'. Ne dajemo nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, te se ovime odričemo i negiramo sva druga jamstva uključujući, bez ograničenja, podrazumijevana jamstva ili uvjete utrživosti, prikladnosti za određenu svrhu ili nekršenja intelektualnog vlasništva ili drugog kršenja prava.

Ograničenja

Ni u kojem slučaju Elegance Blossom ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, ili zbog prekida poslovanja) proizašlu iz korištenja ili nemogućnosti korištenja materijala na Elegance Blossom web stranica.

Izmjene i dopune

Elegance Blossom zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Korištenjem ove web stranice pristajete na aktualnu verziju ovih Uvjeta korištenja.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s bilo kojim od naših uvjeta, kontaktirajte nas.